iNote

iNote-
5/14/2019 生活

瑞·达里欧生活的原则

iNote-
5/12/2019 投资

优秀的投资人坚持什么原则

iNote-
5/8/2019 创业

砸掉企业文化墙吧

iNote-
4/26/2019 创业

OKR工作法不是用来考核的

iNote-
4/25/2019 投资

不要盲目崇拜北上资金

iNote-
4/24/2019 生活

钢铁侠带来的终局之战

iNote-
4/23/2019 生活

闲谈农残

iNote-
4/20/2019 投资

歌尔股份年报看点

iNote-
4/9/2019 投资

不红不买,不绿不卖

iNote-
4/7/2019 创业

万字OKR实操手册

iNote-劫匪 highwayman
4/6/2019 生活

不慌不忙的老骑警

iNote-小偷家族
4/5/2019 生活

看不到烟花不重要,重要的是与谁一起看