iNote

iNote-
1/16/2021 创业

义乌印象

iNote-
1/5/2021 创业

为行业找技术

iNote-没有对比就没有伤害,一场疫情,戳破了西方所有的纸老虎,一场贸易战,让人们看清了国与国之间的竞争之残酷
1/2/2021 投资

企业分析师

iNote-
1/2/2021 投资

可以开始考虑小而美了

iNote-
12/28/2020 生活

龙坞茶镇徒步路线

iNote-
12/27/2020 投资

辩证地学习

iNote-
12/24/2020 生活

除了炒股没做过错事

iNote-
12/6/2020 投资

内卷效应下的经贸格局

iNote-
12/6/2020 投资

2021干点嘛

iNote-
12/6/2020 投资

2021要来了

iNote-
11/29/2020 投资

基本面研究是根

iNote-
11/27/2020 创业

如何有效参加展会